27.10.2016r.

Neurolex na konferencji poświęconej przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniu 28 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Siechnicach odbędzie się konferencja poświęcona realizacji projektu „STOP Przemocy Widzisz – Reaguj, Doświadczasz – sięgnij po pomoc”
w ramach Programu Osłonowego: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W konferencji weźmie udział radca prawny z Kancelarii Neurolex Natasza Ludas i wygłosi referat pt. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – aspekty społeczne i prawne”.

Celem referatu jest przybliżenie praktycznych zagadnień związanych ze społecznym postrzeganiem problemu przemocy domowej oraz  funkcjonowaniem systemu wsparcia osób doświadczających przemocy, w szczególności omówienie najważniejszych aktów prawnych, które regulują powyższe zagadnienie.