14.06.2016r.

Neurolex na seminarium ITS w Lublinie

9 czerwca w Lublinie odbyło się seminarium szkoleniowe „Kodeks dobrych praktyk – wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych i ich elementów”. W wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie ITS Polska udział wzięło ponad 70 osób – reprezentantów instytucji rządowych, samorządowych oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni i instytutów badawczych. Aneta Moreton, radca prawny z kancelarii Neurolex, podczas szkolenia wygłosiła referat dotyczący „Ochrony danych osobowych w systemach ITS”.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z najnowszymi tendencjami usprawniania ruchu drogowego, osobowego i transportowego, wynikającymi z aktualnych światowych osiągnięć stosowanych w technice ITS oraz zakresie regulacji prawnych w tym obszarze. Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne, po których prowadzono dyskusję. Dzięki temu zainteresowani tematyką transportu mogli wymienić się ze sobą swoją wiedzą i doświadczeniem.
Celem wydarzenia była także konfrontacja stosowanych rozwiązań technicznych i prawnych, a rzeczywistym stanem istniejącym na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Podczas seminarium przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentowali Krajowy Punkt Dostępowy, który jest skutecznym narzędziem komunikacji w systemie drogowym. Nowe przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem w realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.
Seminarium zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin.