05.05.2016r.

Ochrona danych osobowych

Kancelaria Neurolex po raz pierwszy weźmie udział w Polskim Kongresie Inteligentnych Systemów Transportowych. Dziewiąta edycja wydarzenia odbędzie się w dn. 16-17 maja 2016 roku w Warszawie. Program konferencji zakłada prezentację najnowszych rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym.

Podczas kongresu zostanie przedstawionych 29 prezentacji. Autorem jednej z nich będzie przedstawiciel kancelarii radcowskiej Neurolex, który w sesji dotyczącej standaryzacji rynku ITS wygłosi referat pt. „Ochrona danych osobowych w systemach ITS – doświadczenia niemieckie i polskie”.

Celem referatu jest wskazanie praktycznych zagadnień związanych z ustawową definicją danych osobowych w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych. Uwzględnione zostaną systemy ITS, występujące w Polsce i w Niemczech, wraz ze wskazaniem różnych modeli zbierania i przetwarzania danych w kontekście obowiązującego prawa. W dalszej cześć referat odpowie na pytanie, czy w świetle „Ustawy o ochronie danych osobowych” może uznać, że systemy ITS gromadzą informacje, które można uznać za dane osobowe. Jednocześnie przeprowadzona zostanie analiza porównawcza polskich i niemieckich przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.